Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Een kopie van deze voorwaarden treft u als download hieronder aan. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Download voorwaarden Download Bedingungen (de) Download conditions (en) Download betalingsvoorwaarden